Användarvillkor

Varför användarvillkor?
Recruits policy är att våra kunder skall känna sig säkra när de använder våra tjänster. För att åstadkomma det, är det bara våra rekryterare samt de arbetsgivare vars tjänster ansökts som har åtkomst till användarens uppgifter.
Webbplatsen får endast användas av personer som söker jobb eller karriärråd och av arbetsgivare som söker personal

Det inte tillåtet att ladda ned, kopiera eller sprida hela eller delar av webbsidan för vinstinriktat bruk. Det är tillåtet att för enskilt privat och icke vinstinriktat bruk göra kopior i syfte att läsa material och för att underlätta jobbsökandet. Recruit förbehåller sig rätten att utan föregående varning rensa bort sådan information i databasen som vi uppfattar som olaglig, oetisk eller på annat sätt olämplig. Detta innebär också att användare som använder databasen på ett sätt som enligt vår bedömning inte motsvarar tjänstens syften enligt ovan, kan komma att avregistreras från recruit.se

Det är tillåtet att länka till Recruit.se endast om tillstånd har medgivits. Förfrågan om tillstånd görs genom att skicka ett email till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra användarvillkoren.

Användare måste regelbundet besöka sin startsida för att presentationen inte ska tas bort ur databasen.

Användaren förbinder sig att hålla Recruits anställda, styrelseledamöter och andra företrädare för Recruit, skadeslösa i förhållande till eventuella krav, kostnader eller skador som uppstår med anledning av Användarens tillhandahållande av material eller information eller brott mot dessa användarvillkor.

Registrering och lösenord
När Användaren registrerar sig på Recruits webbplats får Användaren ett personligt konto som endast Användaren har tillgång till. I samband med registrering kommer Användaren att lämna personuppgifter och en giltig e-postadress.
Användaren kan läsa mer i Recruits personuppgiftspolicy om behandlingen av sina personuppgifter i samband med detta. Användaren ansvarar för att sådana uppgifter är korrekta och får inte registrera felaktiga eller inte fullständiga uppgifter. Användaren ansvarar själv för att uppdatera sina uppgifter på Recruits webbplats. Inloggningsuppgifter och lösenord skall alltid hållas hemliga.
Det är också användarens ansvar att omedelbart meddela Recruit om någon otillbörligt använt användarens konto eller användarens uppgifter.

Användaren är införstådd med att Recruit kan behöva ta in personuppgifter från Användaren. Det kan vara uppgifter som att göra kopior, förändra format på, omkoda eller på annat sätt hantera innehåll som Användaren skapat för Webbplatsen för att t.ex. kunna lagra och hämta innehållet, göra innehållet åtkomligt för Webbplatsens användare, följa tekniska krav för Webbplatsen, eller följa inskränkningarna och villkoren för Webbplatsen.
Användaren går med på att Recruit kan lämna ut informationen till tredje man, till exempel när en arbetssökande söker en ledig tjänst hos en Arbetsgivare.

Recruits ansvar
Recruit friskriver sig från allt juridiskt ansvar och har oftast inte koll över information från andra Användare som görs åtkomligt via Webbplatsen. Recruit förutsätter att Användaren använder sitt omdöme vid användande av Webbplatsen och bedömer materialet utifrån detta.
Utanför Sveriges gränser ansvarar inte Recruit för nedladdning av material eller för användning utan det sker på egen risk.
Länkar till andra webbplatser presenteras uteslutande som en service för Användaren. Recruit kan inte garantera att materialet på de webbplatserna är sanningsenliga utan det sker på egen risk.

Då Recruit inte är inblandat i affärer mellan Användare eller övervakar hur användarna uppför sig, har Recruit inget som helst skyldighet vid en eventuell schism Användare emellan. Om sanningshalten från Användaren inte stämmer har inte Recruit något ansvar.
Recruit kan inte hållas ansvarig för beslut som fattas kring en eventuell anställning.

Recruit garanterar inte att webbplatsen alltid skall fungera eller att vår server är fri från virus. Om Användaren nyttjar webbplatsen och det resulterar i att data eller utrustning måste ersättas, ansvarar Recruit inte för eventuella kostnader.

Vid frågor eller åsikter på innehållet på Recruits Webbplats vänder sig Användare alltid till kundtjänst.

Övriga villkor
Om cookies
Recruite.se använder cookies för ett flertal olika funktioner. Har Användaren av någon anledning stängt av cookies in din webbläsare så kommer Recruite.se inte att fungera felfritt. Vi föreslår därför att Användaren tillåter cookies. På Recruite.se används cookies till att identifiera dig som användare både vid inloggad och inte inloggad.

Vad innebär cookies?
En cookie, kaka, är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies används ofta för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller tjänster på webbplatsen. Informationen i datafilen gör det möjligt att tillgodose besökarens val på webbplatsen. Webbplatsen som Användaren besöker innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om
att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Cookies som används lagrar ingen personlig information som exempelvis namn eller e-postadress.
Vill Användaren inte acceptera cookies kan webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger om detta på Post & Telestyrelsens egna webbplats:
Post & Telestyrelsen : om cookies.

Force Majeure
Recruit har ingen skyldighet att ersätta Användare för något som kan vara ett brott mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppkommit p.g.a. en force majeure-händelse, d v s händelser utanför Recruits kontroll såsom, krigstillstånd, naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, konflikt på arbetsmarknaden, brott i Internetförbindelser etc.
 

Jag har läst igenom och godkänner Recruits användarvillkor och integritetspolicy.