Utveckling och optimering av reningssystem för biologiska läkemedel


Arbetsgivare: Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för bioteknologi
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2017-09-14

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för bioteknologi har som mål att ge en stark kunskapsbas för teoretiska och tillämpade frågeställningar inom livsvetenskaperna. Skolan består av sex avdelningar, genteknologi, glykovetenskap, industriell bioteknologi, proteinteknologi, proteomik och nanobioteknologi samt teoretisk kemi och biologi. Skolans verksamhet är lokaliserad till AlbaNova Universitetscentrum i Stockholm och Science for Life Laboratory i Solna. Vi är cirka 300 anställda, varav många är involverade i bioteknisk forskning på internationell toppnivå. Skolan erbjuder också civilingenjörs- och mastersutbildningar.Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand till AdBIOPRO, ett nytt kompetenscentrum inom fältet biologiska läkemedel.

Fokus för detta center är att utveckla ett kostnadseffektiva och miljövänliga produktions- och reningssystem för biofarmaceutiska produkter. För att öka produktiviteten i denna typ av processer är kontinuerliga processer av stor vikt. I detta projekt kommer effektiva proteinreningsprocesser att utvecklas med tonvikt på kontinuerlig kromatografi som är baserad på affinitetsrening. Vi kommer att arbeta med olika affinitetsmedier utgående från protein A. Kommersiellt tillgängliga matriser kommer att användas samtidigt som vi utvecklar nya matriser baserade på en nyligen skapad ligand som möjliggör mild eluering av den önskade produkten.

Vid utveckling av matriserna undersöks funktionen och stabiliteten hos affinitetsliganden både i lösning och när den sitter fast på kromatografismatrisen. Optimering och utvärdering av de olika matriserna följs av integrering av en hel generisk produktions- och reningsprocess som utförs kontinuerligt.

I utvecklingen kommer fokus att vara på identifiering av optimala volymer och flödeshastigheter för att effektivt kunna utveckla en kontinuerlig produktions- och reningsprocess. Den utvecklade kontinuerliga reningsmetoden kommer sedan att appliceras i större skala vid GE Healthcares nya ”test bed” och om nödvändigt kommer modifieringar att appliceras i småskaliga system för att sedan gå tillbaka till stor skala igen. Detta kommer att leda till en slutlig generisk och effektiv produktionsprocess.

Kvalifikationer

Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys. Då centret drivs i samarbete med åtta biotech-företag är god samarbets- och kommunikationsförmåga mycket viktigt.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

- Curriculum vitae
- Betygsavskrift från högskola/universitet
- Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Om anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse
Visstidsanställning
Professor Sophia Hober, Telefonnummer: E:post: sophia@kth.se
Roslagstullsbacken 21
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för bioteknologi
Roslagstullsbacken 21
10691 Stockholm
Ange referens B-2017-0685Escape Room Stockholm