Doktorand i integrerad flerskalig elektricitetsmodellering


Arbetsgivare: Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2017-09-14

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Verksamheten vid skolan för industriell teknik och management omfattar de ingenjörs-, teknik och ekonomivetenskaper som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt uthålligt sätt. Skolans kunskapsområden är energiteknik, industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialutveckling, mikro- och nanoteknik samt industriell ekonomi, organisation och ledning.

Institutionen för Energiteknik är inriktad på forskning och utbildning med syfte att bidra till hållbara energisystem. Institutionen har fyra enheter med forskningsområden av både teknisk och tvärvetenskaplig karaktär.

Forskningsområdena inkluderar turbomaskiner, aeroelasticitet, termisk energilagring, bränslecellsteknik, förbränning av biobränslen, värmepumpsteknik, värme- och ventilationsteknik, inomhusklimat, värmeöverföring, energi-och klimatpolitik, marknadsanalyser och bedömning av hållbarhet, modellering av energisystem i byggnader och stadsdelar och modellering av resursflöden på nationell och regional nivå.

Institutionens personal och studenter kommer från hela världen och bildar en mycket internationell miljö.Arbetsuppgifter

Som doktorand i denna tjänst kommer du att genomföra forskning inom utveckling av sammanslänkade nationella elektricitetmodeller (och andra resurser) över och mellan kontinenter.

Framför allt ligger fokus på Asien, Centralasien, Afrika, Nordafrika, Sydamerika och Mellanöstern. Målet är att inkludera utvecklingen av open-sourcetillgänglig forskningsinfrastruktur samt genomföra aktiviteter för spridning av denna forskningsinfrastruktur till framför allt dessa samt övriga delar av världen.

Forskningsprojektet kommer alltså att vara en del i dina forskningsstudier, där du kommer att utveckla och testa hypoteser med dessa och därmed addera till akademisk kunskap. I doktorandprogrammet ingår att producera forskningsartiklar för publicering i internationella peer-reviews, samarbeta med olika internationella multidisciplinära grupper, genomföra kurser samt sammanställa en doktorsavhandling – som i slutändan syftar till att resultera i en fulländad doktorsexamen vid KTH.

Utöver ovanstående, till en omfattning om max 20%, förväntas du att delta i andra projekt och aktiviteter inom institutionen, såsom utbildningsaktiviteter inom befintliga kurser på grund- och avancerad nivå.

Kvalifikationer

För att kvalificera dig för tjänsten har du en kandidat- och masterexamen inom energiteknik, hållbarhetsteknik eller motsvarande. Du har erfarenhet av liknande arbete med detaljerade modeller genom användning av partiella jämviktsenergioptimeringsmodeller, helst Open Source Energy Modelling Systems (OSeMOSYS), både för detaljerade enskilda och regionala elektricitetsmodeller med individuella nationella detaljer. För att kvalificeras för tjänsten krävs vidare att du har erfarenhet inom energimodeller i Afrika, Sydamerika och Europeiska sammanhang. För att briljera i tjänsten har du även gopåvisad förmåga att lära ut energi och andra resursmodelleringsverktyg under internationella kompetensutvecklande aktiviteter. Vidare krävs att du har arbetat med samt bidragit till projekt för internationella organisationer såsom FN, Världsbanken och Europakommissionen. samt ha varit bekant och involverad i utvecklingen av open-source flexibel linjär programmeringsmodellering och dess interface verktyg. Det är meriterande om du har arbetat med partiell jämviktsenergimodeller för Sydamerikanska länder och utvecklingsländer i Asien och Afrika. Vidare bör du ha erfarenhet av internationella akademiska event.

För att vara lämpad för tjänsten och passa in i gruppen krävs att du har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp, och trivas i en multikulturell miljö. Du har flytande kunskaper i engelska.Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Din kompletta ansökan skall innehålla följande: Curriculum Vitae, personligt brev, Examensbevis/betyg samt en kortfattad redogörelse varför du vill ägna sig åt forskarstudier.Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kompetenser

• Industriell ekonomi
• Energiteknik
• Ventilationsteknik

Arbetslivserfarenhet

Civilingenjör, energi: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Om anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse
Visstidsanställning
Mark Howells, professor, Telefonnummer: 08-790 60 00
Maya Salame, personalhandläggare, Telefonnummer: 08-790 76 53
Lindstedtsvägen 30
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management
Lindstedtsvägen 30
10044 Stockholm
Ange referens M-2017-1124Escape Room Stockholm