Vikarierande barnskötare under studieledighet


Arbetsgivare: Vi som växer AB
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2018-01-12

Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan där barnet och lärandet är i centrum. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i arbetet. I ditt arbete ingår att se till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och hålla god uppsikt över barngruppen.

Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i ditt arbete. Inlevelseförmåga och förståelse för andra människor måste prägla ditt förhållningssätt. Din uppgift är att tillsammans med arbetslaget arbeta för att föräldrarna i verksamheten skall känna sig trygga och lyssnade på.

Förskolan Vi som Växer Helge söker engagerad barnskötare med driv som vill arbeta med ett utforskande arbetssätt.

Vi har en kollega som påbörjar sina studier till förskollärare nu i februari och vill hitta hennes ersättare på vår avdelning Fjärilen med de yngsta barnen 1 - 3 år. Din uppgift blir att tillsammans med arbetslaget planera verksamheten, leka och utmana barnen i deras lärande. Att ha en god uppsikt och en nära relation med familjerna.

Som barnskötare ska du fungera som bollplank och samtalspartner till dina kollegor och du ska lyssna/dela
med dig av dina erfarenheter och teoretiska kunskaper. ”Vi är alla varandras arbetsmiljö” och har därför ett gemensamt ansvar att
verka för att vår värdegrund upprätthålls.
Vi som Växer startade sin verksamhet 1993 och har fem förskolor i Stockholms stad och Nacka kommun. Vi är totalt ca 75 anställda i företaget och vi arbetar Reggio Emilia inspirerat med småbarns- och storbarnsavdelningar. Vi har många män anställda och vi arbetar aktivt för att bli fler!

Vår målsättning är att alla pedagoger, på alla enheter i Vi som Växer, ska ha glädje av varandras erfarenheter och kunna dela med sig i ett utvecklande nätverk även mellan enheterna, allt för att stimulera dig som pedagog. Alla som arbetar hos oss har sökt sig aktivt till oss för att få arbeta med ett utforskade arbetssätt och vi önskar att du också ska vara en av dessa.

Vi har även en fast vikarietjänst på de två förskolorna, vilket är en trygghet för alla.

Mycket mer finns att berätta men vi skulle uppskatta om du skickade ett personligt mejl, gärna med dina löneanspråk angivna , så kontaktar vi dig för ett personligt möte.

Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida.

Arbetslivserfarenhet

Barnskötare: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Individuell lönesättning, kollektivavtal finns på arbetsplatsen.

Om anställningsvillkor

Vikariat under tjänstledighet för studier om 87,5% dvs 35h/veckan.
Torbjörn Leck, Förskolechef, Mobilnummer: 0708-556 208
torbjorn@visomvaxer.se
Helgestavägen 87
Vi som växer AB
Box 1113
13126 Nacka Strand
Tillsättning omgående. Intervjuer sker fortlöpande.
Ange referens Barnskötare - vikariatEscape Room Stockholm