Trädgård- och anläggningsskötare


Arbetsgivare: Villa Famiglia HB
Arbetsort: Kalmar
Publiceringdatum: 2018-02-21

Villa Famiglia söker Trädgård- och anläggningsskötare

Villa Famiglia är ett koncept byggt på en miljö med inspiration från medelhavet.
Där finns Villa Famiglias trädgårdsanläggningar och park som är under ständig utveckling.

Här bedrivs en verksamhet som står på två ben.
- Att i en exempelanläggning inspirera besökarna till att utveckla sina egna trädgårdar och då ha till försäljning det som behövs för att åstadkomma detta.
- I denna fantasiska miljö bedrivs restaurang - och café-verksamhet.

Trädgård och anläggningar
Hittills har verksamheten i park och trädgård till stor del skötts och utvecklats av familjen. Omfattningen på detta har nu blivit så stor att behov uppstått av att ha någon som kan sköta och ansvara för detta och anläggningen som helhet.

Tjänstens omfattning

Trädgård och växter
Skötsel och plantering av växter i krukor såväl som i rabatter. Buskar , träd och häckar som skall skötas, gallras och klippas. Nyplanteringar och omflyttningar görs hela tiden.

Anläggningar
Anläggningar består av stenlagda och grusade områden och gångar. Men också av större gräsytor, staket och planteringar samt två dammar. Allt detta kräver skötsel, underhåll, reparationer och daglig tillsyn.
Nyanläggningar pågår hela tiden och kommer då att engagera den underhållsansvarige såväl i planering och anskaffning som i utförandet.

Maskiner och utrustning
Underhåll och reparation av maskiner, utrustning och verktyg är också en del av tjänsten.

Fastigheter
Sist men inte minst ingår underhåll och förnyelse av fastigheterna. Det kan utgöras av enklare snickerier, målningsarbeten, murning och reparationsarbeten av olika slag.

Vi söker dig som är praktiskt lagd och intresserad av en trädgård och anläggning under ständig utveckling.
Det gäller i första hand en heltid, men deltid och andra lösningar kan också komma ifråga.

För att bilda sig en uppfattning om Villa Famiglia och dess verksamhet kan man med fördel besöka vår hemsida www.villafamiglia.se. och gärna också Face-Book.

Vi vore tacksamma om ni kontaktar oss telefon 0709-326 207 eller via mail, annelie.friberg10@gmail.com, så vi vet om och hur vi kan gå vidare.

Med vänliga hälsningar
Per-Olof Johansson
Villa Famiglia

Arbetslivserfarenhet

Trädgårdsarbetare / Plantskolearbetare, trädgård: Mindre än 1 års erfarenhet

Om anställningsvillkor

Tills vidare
Per-Olof Johansson 070-9326207
per-olof.johansson@lnu.se
Karlskronavägen 40
Villa Famiglia HB

38891 VASSMOLÖSAEscape Room Stockholm