Undersköterska till LSS gruppbostad


Arbetsgivare: Olivia Omsorg AB
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2018-03-08

Olivia Omsorg erbjuder omsorg i olika boendeformer inom LSS. Våra verksamheter präglas av närhet och tillgänglighet i en utvecklande miljö där den enskilde är i fokus. Det uppfylls genom personalens inställning till sitt uppdrag, deras kunskap, bemötande och pedagogiska förmåga men framförallt förmågan att ge omsorg med känsla.

Olivia Omsorg driver Tantolundens gruppbostäder på Södermalm. En av våra medarbetare på Ringvägens gruppbostad väntas bli föräldraledig och under denna tid behöver vi komplettera vårt arbetsteam på gruppbostad. Vi behöver dig som har erfarenhet av LSS och gärna äldreomsorg samt har en stort engagemang för målgruppen äldre med funktionsnedsättning.

På gruppbostaden bor det 5 personer i åldrarna 69-75 år med kognitiva, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Behovet av stöd och omsorgsinsatser är stort och finns dygnet runt, personalen jobbar med sovande jour. Arbetet styrs av personens behov, önskemål och förutsättningar att klara av dagliga aktiviteter.

På Olivia Omsorgs gruppbostäder arbetar vi med genomförandeplaner enligt ICF och insatsbeskrivningar. Vi fokuserar på att individanpassa stödet för boende, skapa delaktighet och arbeta målinriktat utifrån boendes önskemål och behov. En förutsättning för att kunna säkerställa goda levnadsvillkor är att ha god kännedom om de boende. Inom verksamheten är det av vikt att ha kompetens kring människor i behov av särskilt stöd och service samt funktionedsättningar. Fokus ligger på ett pedagogiska arbetssätt med ett tydligt och strukturerat förhållningssätt gentemot varje enskild person. Boendet arbetar med tydliggörande pedagogik i samarbetet med personen och använder hjälpmedel i det dagliga arbetet som ett sätt att kommunicera och tydliggöra behovet, metoder och insatsen.

I arbetet på gruppbostaden kommer du att:

*ge stöd och service i den dagliga livsföringen utifrån varje enskilde boendes behov

*ansvara för att individuella genomförandeplaner upprättas, genomförs, utvärderas och dokumenteras enligt ICF

*skriva och tydliggöra metoder och arbetssätt

*samverka med kvalitetsteam, ledning, övriga medarbetare, daglig verksamhet, hälso- och sjukvård, gode män, anhöriga samt andra för personen viktiga kontakter

Vi erbjuder dig:

*ett stimulerande och självständigt arbete individuellt såväl som i grupp

*möjlighet att påverka och utveckla

*fortbildning, handledning, grundmetod TBA

Kvalifikationer: Utbildning inom vård och omsorg, psykiatri, socialt- eller pedagogiskt arbete samt tidigare erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar är ett krav. Erfarenhet av dokumentation, att arbeta målinriktad med metoder är meriterande. Arbetet förutsätter att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt besitta goda datorkunskaper. Du ska vara flexibelt och tydlig i ditt bemötande och förhållningssätt och du ska ha lätt för att samarbeta. Du ska vara lojal, lösningsfokuserat och ha en förmåga att se möjligheter istället för hinder.

Tjänstgöringsgrad: Heltid 100 % , 6 månader med möjlighet till förlägning.

Arbetstid: Dag/kväll/sovande jour/helg på rullande schema.

Tillträde: April 2018, gärna tidigareKollektivavtal finns

Friskvård erbjuds

Vi behandlar alla ansökningar löpande.

Kompetenser

• Daglig verksamhet
• Psykiatri

Arbetslivserfarenhet

Vårdare / Arbetshandledare / Boendestödjare: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Fast månads- vecko- eller timlön

Om anställningsvillkor

Heltid
6 månader eller längre
Magnus Ladulåsgatan 8 a 11866 Stockholm
Olivia Omsorg AB
Magnus Ladulåsgatan 8 a
11866 StockholmEscape Room Stockholm