Biträdande universitetslektor i trädgårdsvetenskap


Arbetsgivare: Sveriges lantbruksuniversitet
Arbetsort: Lomma
Publiceringdatum: 2018-07-03

med inriktning mot systembiologi inom hortikulturella värdenätverk
Institutionen för biosystem och teknologi

Ämnesbeskrivning
Forskningsområdet är trädgårdsvetenskap med särskild inriktning mot systembiologi inom hortikulturella värdenätverk. Hortikulturella värdenätverk är komplexa meta-organismer, något som innebär specifika utmaningar, men som också innefattar lösningar vad gäller miljömässigt hållbar produktion av frukt, bär och grönsaker med hög livsmedelssäkerhet.

Arbetsuppgifter
Den biträdande universitetslektorn kommer att delta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt som kräver expertis inom hortikulturella värdenätverk, mikrobiologi/molekylärbiologi och systemanalys. Den sökande förväntas också undervisa på grundläggande och avancerad nivå inom samspel mellan mikroorganismer, struktur samt funktion av mikrobiella samhällen och hortikulturella värdenätverk. Tillsammans med andra lärare kommer den biträdande lektorn att utveckla kursinnehållet i linje med utvecklingen inom ämnet och i linje med utbildningarnas profil. Anställningen förutsätter en utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i trädgårdsvetenskap eller mikrobiologi/strukturbiologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen.

Bedömningsgrunder
Vid prövning till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning med ett systemperspektiv inom hortikultur och mikrobiologi/växtpatologi. Laborativ erfarenhet av systembiologisk analys och erfarenhet av analys med relevant software är ett krav. Erfarenheter av arbete i gränssnittet mellan mikrobiologi, växtbiologi och teknik är meriterande.

Vikt kommer att läggas vid internationella forskningsnätverk och kontakter inom trädgårdssektorn och livsmedelssektorn, då den sökande ska kunna fungera som länk mellan sektorn och akademin.

Vikt kommer också att fästas vid kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i team samt administrativ erfarenhet.

Erfarenhet från forskningsmiljöer utanför SLU motsvarande postdoktorperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte eller forskningsinstitut är meriterande. Den biträdande universitetslektorn förväntas kunna kommunicera på svenska inom två år från anställningens början.

Sista ansökningsdatum:
2018-09-21

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Anställningen är tidsbegränsad till 4 år. Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor, utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Kompetenser

• Mikrobiologi

Arbetslivserfarenhet

Forskarassistent: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Fast lön

Om anställningsvillkor


Heltid/

Ej specificerat
Torleif Ljung, Handläggare, Telefonnummer: +46 (0)40-415044
Torleif.Ljung@slu.se
Linda Tufvesson, Prefekt, Telefonnummer: +46 (0)40-41 50 21
Linda.Tufvesson@slu.se
SLU Alnarp
Sveriges lantbruksuniversitet
SLU Alnarp
23252 AlnarpEscape Room Stockholm