Samordnare till Familjehuset i Alvesta


Arbetsgivare: VoB Syd AB, Familjehuset i Alvesta
Arbetsort: Alvesta
Publiceringdatum: 2018-07-24

VoB Syd är ett kommunalt vårdbolag som ägs av kommunerna i Kronobergs län och Skåne. Verksamheterna tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) skydd, stöd, utredning och behandling med placering i HVB, stödboende, skyddsboende eller familjehem. VoB driver även boenden för ensamkommande flyktingungdomar och erbjuder konsultationer och insatser i öppenvård. VoB är känt för kundfokus, kvalitetstänkande och förståelse för socialtjänstens situation. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015.

VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för dig som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård. Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och hög kompetens. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar vi till förändring som gör skillnad i klienternas liv.

Är du intresserad och nyfiken på en tjänst som utredningssamordnare inom HVB?
På Familjehuset i Alvesta placeras familjer och barn för utredning, behandling samt skydd och stöd pga social, psyksocial och psykisk problematik.
Insatserna utgår från Genomförandeplan enligt BBIC och de Metoder som i nuläget används är framförallt Miljöterapi, CRA, ESTER, KBT, RePulse och Tejping samt lek, pedagogik och fysisk aktivering.
Vi värdesätter goda och välfungerande relationer i arbetsgruppen där vi gemensamt känner stor trygghet och tillit till varandra och där vi tillvaratar varje persons kompetens och erfarenhet på bästa möjliga sätt.
Stor vikt läggs vid en ständigt pågående kompetensutveckling för hela personalgruppen där du också har möjlighet att anpassa dina egna personliga önskemål efter verksamhetens behov.
Vi värdesätter en arbetsgrupp med både bred kompetens och specialistkompetens. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och åldersfördelning samt varierande etnisk och kulturell bakgrund.
Vi har regelbunden handledning samt konsultation och coachning externt.

ARBETSUPPGIFTER
Som Utredningssamordnare kommer du ingå i ett team kring en familj eller ett barn gällande utredningsuppdrag. I teamet har du som utredningssamordnare ett övergripande ansvar för att tillsammans med övriga kollegor sammanställa ett utlåtande eller sammanställning enligt BBIC utifrån Genomförandeplan. Du är huvudansvarig för klientarbetet i vardagen och fördelar och delegerar arbetsuppgifter till utredare/behandlare. Ansvarar för att rätt information kommer från uppdragsgivarna och har därmed ett dagligt övergripande samordningsansvar. Är aktiv och delaktig i att upprätthålla struktur i verksamheten och i det miljöterapeutiska arbetet.

KVALIFIKATIONER
Som grundutbildning bör du ha examen som Socionom eller annan lämplig beteendevetenskaplig utbildning. Du har en god förmåga att uttrycka dig i skrift och har även viss erfarenhet av arbetsledning. Du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller HVB-hem.
Du kommer befinna dig i en arbetsmiljö där begreppen frihet under ansvar är vägledande. Stor vikt läggs vid förmågan att kunna ha ett helhetsperspektiv för verksamheten där vi har tydliga gemensamma mål. Erfarenhet av utredningsarbete på HVB eller inom socialtjänst, öppenvård .

ÖVRIGT
B-körkort krävs.
Att Du avstår från att röka under arbetstid är en förutsättning för anställning.
Kollektivavtal: KFS vård och omsorgsavtalet tillämpas.

Kompetenser

• Social service och omsorg, områdeskunskap

Arbetslivserfarenhet

Socionom: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Månadslön Individuel lönesättning

Om anställningsvillkor

Heltid. Dagtid.
Tillsvidareanställning, tillträde: 2018-09-15 Snarast efter överenskommelse.

.
Nina Lundgren, Bitr. verksamhetschef
nina.lundgren@vob.se
PG Vejdes väg 15 Växjö
VoB Syd AB, Familjehuset i Alvesta
PG Vejdes väg 15
35196 Växjö
Ange referens A801855Escape Room Stockholm