Åtgärdsplanerare Järnväg


Arbetsgivare: Trafikverket
Arbetsort: Göteborg
Publiceringdatum: 2018-08-03

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.

Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Åtgärdsplanerare Järnväg

Vill du vara med och planera kommande satsningar på järnvägar för det framtida Västsverige?

Som åtgärdsplanerare ansvarar du för att förutsättningarna för t.ex. tågresenärer och godstransporter blir så bra som möjligt. Tillsammans med andra tar du fram underlag om behov och brister i transportsystemet och lämnar förslag till vad som ska utredas vidare. Du prioriterar de mest effektiva åtgärderna och för en aktiv dialog med regioner, kommuner, myndigheter och allmänhet i frågor som rör planering, prioritering och finansiering av åtgärder. Du deltar i viktiga beslut och får möjlighet att jobba med frågor som påverkar många.

Denna tjänst har en inriktning mot järnväg och fokuserar på järnvägsåtgärder.
Arbetsuppgifterna varierar, men exempel på arbetsuppgifter är:
- Beskriva problembild, beställa och delta i arbetet med utredningar
- Ta fram förslag till ställningstagande utifrån genomförda utredningar
- Ta fram medfinansieringsavtal, förskotteringar och överenskommelser om samfinansiering
- Handlägga kundärenden om förbättringsåtgärder i transportsystemet
- Bidra med kunskap/underlag vid framtagande av nationell plan och regionala planer.
- Omsätta uppdrag i nationell och regional plan till åtgärdsbeskrivningar som beställs internt av Trafikverkets verksamhetsområden Investering och Underhåll
- Samla behov av smärre åtgärder och prioritera dessa till verksamhetsplan
- Beskriva åtgärder och beställa av utförande enheter, följa projekten gällande innehåll, tid och kostnad
- Delta i beslut gällande planläggningsprocessen
- Följa upp effekterna av genomförda åtgärder

Vi söker dig som
- har högskoleutbildning med inriktning teknik, samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.
- har kunskap och förståelse för olika åtgärders påverkan och effekter i järnvägssystemet
- har körkort för personbil
Det är meriterande om du
- har kunskap och förståelse för hur järnvägssystemet fungerar
- har erfarenhet av arbete med planering av transportsystemet.
- har erfarenhet av förhandling
- erfarenhet av att kommunicera med media
- kunskaper i Plan- och bygglagen och/eller Lagen om byggande av järnväg

Vi söker dig som är självgående och har god prioriteringsförmåga. Du är strukturerad i ditt sätt att arbeta och har en god samarbetsförmåga. Du har även en god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift, och är beredd att emellanåt svara på frågor från media.

Kompetenser

• Förhandlingsvana

Arbetslivserfarenhet

Samhällsplanerare: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Månadslön

Om anställningsvillkor

100%
, Tillsvidare
Inger Ranheim, Rekryterande chef, Telefonnummer: 0101231588
Raili Salminen, SEKO, Telefonnummer: 0101239253
Lennart Staberg, SACO, Telefonnummer: 0101236506
Airi Larsson, ST, Telefonnummer: 0101236243
Se hemsida
Trafikverket
Rödavägen
78189 Borlänge
via webb
Ange referens 13:2018:071Escape Room Stockholm