Barnskötare Segeltorp-Utsälje förskoleområde


Arbetsgivare: Huddinge kommun
Arbetsort: Huddinge
Publiceringdatum: 2018-11-23

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I alla våra förskolor och skolor pågår ett arbete med en gemensam pedagogisk plattform. Barn och elever ska mötas av samma syn på pedagogiskt ledarskap och lärande, oavsett hur gamla de är eller var i kommunen de bor. Plattformen grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet eftersom vi alltid strävar efter att arbeta med det som ger resultat.

Vi söker dig som vill vara en förebild och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Du är öppen och välkomnande i mötet med andra, har mod att tänka nytt och drivkraft att omsätta tankarna till handling.

Läs mer om vår pedagogiska plattform på http://www.pedagoghuddinge.se/projekt-och-utveckling/pedagogisk-plattform/

Enhetsbeskrivning
Segeltorp-Utsälje förskoleområde består av 6 förskolor, som leds av en förskolechef och två biträdande förskolechefer. I området har vi pedagogisk handledare, som handleder arbetslag och leder nätverk med fokus på läroplanens uppdrag. Vi har även en pedagogisk årsplan som stöd för arbetet. Årsplanen innehåller stödmaterial och riktlinjer kring hur verksamheten ska utformas.

-

Om arbetet
Vi söker barnskötare som vill undervisa alla barn på förskolan, både yngre och äldre. Alla barn har rätt att bli sitt bästa jag i både lär- och social miljö och att få befinna sig i utforskande sammanhang tillsammans med medforskande pedagoger.
Med ett nyfiket förhållningssätt arbetar du utifrån att barn är kompetenta och låter dem skapa egna teorier och hypoteser.
Du är en del i ett arbetslag som har ett förhållningssätt och en miljö som utmanar barnen att utforska och söka kunskap.
Tillsammans med arbetslaget och ansvarig förskollärare deltar du i uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten utifrån Lpfö 98/10 och kommunens styrdokument.
Genom att observera och vara nyfiken på barnens intressen fångar vi upp frågor, tankar och idéer som leder till kortare eller längre projekt. Det utforskande arbetet sker ofta i mindre grupper och utvecklas utifrån barnens egna frågeställningar och problemlösningar. Med hjälp av t.ex. dokumentation reflekterar vi över barnens tillvägagångssätt och lärprocesser. Lärplattor och andra digitala verktyg ingår som en naturlig del av verksamheten för bl.a. dokumentation och reflektion tillsammans med barnen.

Din profil
Du är utbildad barnskötare. Du ska ha ett utforskande arbetssätt och en förståelse för förskolepedagogisk undervisning.
Som person är du trygg och har förmåga att skapa goda, professionella relationer med barn, föräldrar och kollegor. Du är tydlig och lyhörd i din kommunikation och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv och lösningsfokuserad, samt har förmåga att entusiasmera. Genom ett kritiskt och analytiskt tänkande ser du möjligheter i hur verksamhetens mål kan utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt, ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Arbetslivserfarenhet

Barnskötare: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Fast lön

Om anställningsvillkor

Tillsvidare
Heltid från och med 2019-01-07
Sofia Birgersdotter Söderman, biträdande förskolechef, Telefonnummer: 08-535 33025
Gymnasietorget 1
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
14185 Huddinge
Följ länken nedan
Ange referens BUF:2018:651Escape Room Stockholm