Universitetsadjunkt vikariat 25% Litterär gestaltning SOL


Arbetsgivare: Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum
Arbetsort: Lund
Publiceringdatum: 2018-12-03

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt för ett vikariat på 25% till ämnet litterär gestaltning.

Anställningen omfattar perioden 2019-01-15—2019-06-30.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

Undervisning på följande kurser ingår:
LUFA06 – Författarskolan: Litterär gestaltning – grundkurs
LUFK08 – Författarskolan: Litterär gestaltning – breddningskurs

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för anställningen är tidigare undervisning inom ämnet Författarskolan och särskilt i kurser med liknande innehåll. Meriterande är även avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Upplysningar om tjänsten ges av studierektor Carola Mikaelsson, carola.mikaelsson@litt.lu.se eller sektionsföreståndare Cristine Sarrimo, cristine.sarrimo@litt.lu.se

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Cristine Sarrimo och studierektor Carola Mikaelsson.

Tillträde 2019-01-15 eller enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenhet

Universitets- och högskoleadjunkt: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Månadslön

Om anställningsvillkor

25%. Tillträde: 2019-01-15 eller enligt överenskommelse
Visstidsanställning till 2019-06-30
Cristine Sarrimo / Sektionsföreståndare, Telefonnummer: cristine.sarrimo@litt.lu.se
Carola Mikaelsson / studierektor, Telefonnummer: carola.mikaelsson@litt.lu.se
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, Telefonnummer: 046-222 93 64
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, Telefonnummer: 046-222 93 62
Box 201
Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum
Box 201
22100 Lund
Ange referens PA2018/4058Escape Room Stockholm