Projektledare för införandet av infektionsverktyget


Arbetsgivare: Region Västernorrland
Arbetsort: Sundsvall
Publiceringdatum: 2019-04-01

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.

Till stöd för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har regionen en verksamhet för Kvalitets- och patientsäkerhet (KP) inom regionledningsförvaltningen. Utvecklingsfokus inom verksamhetsområdet är viktigt och starkt. Verksamheten arbetar idag med kunskapsstyrning, patientsäkerhet, vårdhygien, läkemedelsfrågor och försäkringsmedicin. Verksamheten leds av en kvalitets- och patientsäkerhetschef.

Verksamheten är en viktig aktör för hälso- och sjukvårdens utveckling och ger inom sitt uppdrag ett stöd till verksamheterna, regiondirektören och den politiska ledningen samt är en specialistfunktion gentemot medborgare och myndigheter i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor.

Kvalitet och patientsäkerhet (KP) har i uppdrag att utveckla metoder och stödja verksamheterna i arbetet med att bedriva en god vård. KP har också ett övergripande tillsyns-, kontroll- och bevakningsansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, etiska principer och regionens värdegrund. KP analyserar systematiskt vårdens kvalitet och avvikelser och initierar och stimulerar förbättringsåtgärder.

Läkemedelsområdet innefattar arbete med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, utbildning/information, försörjningsfrågor, ordnat införande av nya läkemedel, budget och uppföljningsarbete. Försäkringsmedicin jobbar med kvalitetsledningssystemet för försäkringsmedicin, utbildnings- och informationsfrågor, samverkan inom och utanför regionen, m.m.

.

Arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) på sjukhusen i Västernorrland är ett prioriterat område. Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för vården. Infektionsverktyget bidrar till att vetskapen om detta förvandlas till insikt och verklig förändring, genom att data från verktyget används lokalt i det systematiska förbättringsarbetet. Den direkta återkopplingen till vårdens vardag gör skillnad.

Som projektledare arbetar du tillsammans med styrgruppen för Infektionsverktyget ledd av verksamhetschefen för Kvalitet och Patientsäkerhet. Dina arbetsuppgifter kommer till stor del att bestå av utbildning och support till verksamheterna samt stötta vid framtagandet av underlag för analys och förbättringsarbete.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska som har erfarenhet av projektarbete och undervisning . Erfarenhet av liknande uppdrag inom hälso- och sjukvårdens verksamheter är önskvärt.

Som person är du engagerad, drivande och initiativrik. Du är lyhörd, har en god samarbetsförmåga och är analytisk och noggrann. Vidare är du van att arbeta med och sammanställa statistik. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Uppdraget är länsövergripande varför b-körkort är ett krav.

Placeringsort enligt överenskommelse.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenhet

Sjuksköterska, grundutbildad: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Enligt avtal

Om anställningsvillkor

Allmän visstidsanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Monasofi Wallinder, Verksamhetschef, Telefonnummer: +4661184265
monasofi.wallinder@rvn.se
Malin Isaksson, Vision, Telefonnummer: +4661180197
malin.isaksson@rvn.se
Victoria Pulsford, Vårdförbundet, Telefonnummer: +4666089505
victoria.pulsford@rvn.se
Charlotta Palmgren, SACO, Telefonnummer: +4660149671
charlotta.palmgren@rvn.se
Se hemsida
Region Västernorrland
Storgatan 1
87185 Härnösand
Sök via länk nedan
Ange referens 80:2019:72Escape Room Stockholm