Forskningsassistent


Arbetsgivare: Högskolan i Skövde
Arbetsort: Skövde
Publiceringdatum: 2019-07-10

Anställningen är inom ämnet produktionsteknik som vid Högskolan i Skövde behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning.

Verksamheten inom avdelningen för produktion och automatiseringsteknik kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Avdelningen har under mer än ett decennium visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning och utbildning av hög kvalité, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsgrupp. Vi arbetar med en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden för studenten, där våra nya ingenjörsprogram är CDIO-anpassade och studenterna har goda möjligheter till praktik och arbete hos våra industripartners.

Vi söker dig som vill arbeta med att genomföra datainsamling och framtagning av demonstratorer i våra forskningsprojekt tillsammans med våra forskare. Med din specifika kunskap kommer du att vara en resurs för såväl dina kollegor som studenter i specifika frågor.

Anställningen avser:

Befattningshavarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att genomföra datainsamling och framtagning av demonstratorer. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:


• akademisk examen på lägst kandidatnivå inom produktionsteknik eller motsvarande inom för anställningen relevant ämnesområde
• dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
• dokumenterad god samarbetsförmåga.

Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:


• Dokumenterad goda kunskaper inom Kollaborativa robotar
• Dokumenterad goda kunskaper inom Produktionsteknik
• Dokumenterad goda kunskaper inom Virtuell produktframtagning
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom forskningsprojekt
• Dokumenterad god förmåga att planera och organisera det egna arbetet
• Dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad goda kunskaper inom Kollaborativa robotar, dokumenterad goda kunskaper inom Produktionsteknik, dokumenterad goda kunskaper inom Virtuell produktframtagning samt dokumenterad erfarenhet av arbete inom forskningsprojekt

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 12 månader som omfattar 50 %. Tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdatum: 9 augusti 2019

Diarienummer: Ref nr HS 2019/613

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Magnus Holm. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:


• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.
Arbetslivserfarenhet

Universitets- och högskoleadjunkt: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Om anställningsvillkor

Deltid/
Ej specificerat
Högskolevägen 54128 Skövde
Högskolan i Skövde
Box 408
54128 SkövdeEscape Room Stockholm