Chefssekreterare till Regionalt cancercentrum


Arbetsgivare: Region Uppsala
Arbetsort: Uppsala
Publiceringdatum: 2019-07-30

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
På cancercentrum i Uppsala Örebro sjukvårdsregion arbetar vi med att bidra till en bättre och mer jämlik cancervård - inte bara i regionalt utan även nationellt.

Nationellt samarbetar vi med de fem andra RCC-kontoren som representerar övriga sjukvårdsregioner (Norr, Väst, Sydöst, Syd, Stockholm-Gotland). RCC:s är en kunskapsorganisation vars uppdrag är att stödja de sju regioner som ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, i arbetet med att uppfylla målen i den nationella cancerstrategin. (SOU2019:12)

Vi ansvarar för att nationella vårdprogram tas fram och revideras, utveckling och förvaltning av kvalitetsregister, stöd till forskning och projekt inom cancerområdet på såväl nationell som sjukvårdsregional nivå samt vårdprocessutveckling i sjukvårdsregionen. Vårt arbete syftar alltid till att stärka patientens ställning i vården.

Regionalt cancercentrum har drygt 40 medarbetare och finns på området Uppsala Science Park i Uppsala.

Ditt uppdrag
Din roll innebär framförallt att vara administrativt stöd, primärt till verksamhetschef och ledningsgrupp. Du är ansvarig för minnesanteckningar, diarieföring, gallring och arkivering. Du arbetar som handläggare i system såsom Besched och Agresso samt fungerar som stöd vid bokning av resor och möten. I rollen ingår att vara arbetsplatsens säkerhets- och miljöombud.

Chefssekreteraren ingår i vårt stödteam tillsammans med kommunikatör, ekonomiassistent, IT-samordnare och receptionist. Teamet arbetar idag med att öka samverkan, vilket kommer att innebära ökad involvering i fler stödprocesser på arbetsplatsen.

Alla anställda vid RCC förväntas vara delaktiga i det dagliga förbättringsarbetet som syftar till att skapa en arbetsplats som ständigt utvecklas.

Dina kvalifikationer
Du bör ha relevant utbildning för sekreteraruppdraget. Mycket goda kunskaper i Office-paketet samt användande av webbaserade enkätverktyg. Väl dokumenterad erfarenhet av dokumenthantering och textframställan. Arbetslivserfarenhet från sjukvården inklusive kunskap om medicinsk terminologi är meriterande liksom god IT-kunskap med kännedom om administrativa system såsom Besched och Agresso.

Din kompetens
Arbetet ställer höga krav på din förmåga att arbeta självständigt och strukturerat under ledning av närmaste chef.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du bör vara flexibel och serviceinriktad för att lyckas med ditt uppdrag. Arbetet innebär nära samarbete med övriga medarbetare på RCC såväl som med externa kontakter, varför en god samarbetsförmåga och hög social kompetens är en förutsättning.
Arbetsspråket på RCC är svenska.

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).

Vill du veta mer?
Verksamhetschef Johan Ahlgren, tel: 018-15 19 71, 073 0930798
Personal- och funktionsansvarig chef Birgitta Clarin, tel: 018-15 19 74
Tf. funktionsansvarig chef Pia Jestin, tel: 018-15 19 76
Vårdförbundet: Karin Hellström, tel: 018-15 19 30
SACO: Marit Holmqvist, tel: 018-15 19 18
Vision-ombud: Magdalena Eriksson, tel: 072-213 45 38

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Arbetslivserfarenhet

Chefssekreterare: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

-

Om anställningsvillkor

Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt ök

-
Akademiska sjukhuset
Region Uppsala
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Ange referens AS721/2019Escape Room Stockholm