Undervisningsråd med inriktning mot allmändidaktik och specialpedagogik


Arbetsgivare: Stockholm
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2019-10-18

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Vi söker nu ett Undervisningsråd till enheten allmändidaktik på avdelningen Skolutveckling! Tjänsten är ett vikariat från tidigast 1 januari till senast 15 augusti 2020.

Om arbetet
Du kommer i samverkan med andra medarbetare på enheten att ansvara för innehållsfrågor och arbetsuppgifter med koppling till undervisningskvalitet, specialpedagogik och digitalisering. Inom rollen planerar och genomförs olika insatser inom kompetensutvecklingssatsningen Specialpedagogik för lärande. I uppdraget ingår även att medverka i enhetens arbete med allmänna utbildnings- och allmändidaktiska frågor och regeringsuppdrag. Du kommer att representera Skolverket utåt och förmedla budskap i såväl mindre som större sammanhang inklusive kontakter med media. Det ingår även att följa upp vissa administrativa arbetsuppgifter.

 Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.

Vi söker dig som har:


• lärarexamen
• erfarenhet av undervisning i gymnasiet
• aktuell erfarenhet av att organisera och leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom undervisningskvalitet, digital kompetens och stödinsatser i utbildningen
• erfarenhet av arbete med digitala verktyg i elevernas lärande
• aktuell kunskap om framgångsrika metoder för skolutveckling
• god kännedom om skolans styrdokument
• lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande att ha en specialpedagogexamen och en kvalificerad samtalsledarutbildning. Erfarenhet av arbete med utvecklingsuppdrag på en övergripande nivå och utvecklingsarbete inom förskolan eller vuxenutbildningen är också önskvärt.

Vi söker dig som har lätt för att entusiasmera andra och trivs med att både leda grupper och att vara gruppdeltagare. Du har god förmåga att utveckla förtroendefullt samarbete med andra och arbetar för att bidra till ett gott samarbetsklimat med både externa som interna kontakter. Som person är du noggrann med god analytisk förmåga och en känsla för kvalitet. Vidare har du förmågan att organisera, planera och prioritera ditt arbete och uppskattar att ha eget ansvar.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vilka är vi?
Enheten för allmändidaktik arbetar med implementerings- och kompetensutvecklingsinsatser som rör skolans digitalisering, styrdokument, undervisningskvalitet, bedömning, betygssättning, barn och elevers delaktighet och demokratirelaterade frågor. Enheten ska också utveckla och genomföra insatser som rör specialpedagogik, skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, liksom insatser om skolbibliotek. Vi är för närvarande 26 medarbetare på enheten.

Upplysningar och ansökan
Sista ansökningsdag är den 8 november 2019. Arbetsprov kan komma att ingå i processen och intervjuer är planerade till vecka 48 och 49.

Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer, vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter.

I början av 2020 kommer hela Skolverket att flytta till nya lokaler i Solna Business Park.
 
Varmt välkommen med din ansökan till oss!


Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetslivserfarenhet

Undervisningsråd
Skolverket

Escape Room Stockholm