Postdoktor inom vaskulärbiologi


Arbetsgivare: Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi
Arbetsort: Uppsala
Publiceringdatum: 2020-03-26

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.

igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. 

Arbetsuppgifter: Molekylärbiologiska metoder såsom DNA/RNA extraktion, qPCR, gelelektrofores, Western blot, cellodling (primära och immortaliserade endotelceller), flödescytometi, vävnadspreparering, immunohistokemi, mikroskopiering (fluorescens- epifluorescens- och konfokalmikroskopi) och bildanalys (Image J, IMARIS). In vivo metoder såsom att planera och strukturera uppfödning, terapeutiska behandlingar (antikroppsbehandlingar och lågmolekylära substanser), injektioner, blodtagning, in vivo perfusion och genotypning. Grundläggande bioinformatik är önskvärt.
Undervisning (max 20%) och handledning av studenter.

Kvalifikationer: Doktorsexamen inom för tjänsten relevant ämnesområde samt lång erfarenhet inom ämnesområdet vaskulärbiologi. Disputation ska ha ägt rum högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan disputation avlagts tidigare. God kunskap inom biokemi, cerebral cavernous malformations (CCM) är ett krav. Gedigen praktisk erfarenhet av försöksdjursverksamhet (perfusion, blodtagning, operation och injektioner i.g., s.c., i.v., och i.p.) samt förståelse för kopplade etiska tillämpningar krävs. Erfarenhet av avancerad mikroskopi såsom in vivo live bildinsamling är meriterande. Goda kunskaper i vävnadspreparering, cellisolering, vävnadsnittning (cryostat, vibratom). Utmärkt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska är ett måste.

För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i x. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Peetra Magnusson, peetra.magnusson@igp.uu.se, 018-471 4886.

Välkommen med din ansökan senast den 9 april 2020, UFV-PA 2020/836.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Yrkesbenämning
Laborant, biologi

Anstallningstyp
Vanlig anställning

Varaktighet
6 månader eller längre

Arbetstid
Heltid

Lön
Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsplats
Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi