Lärare årskurs 7-9 Ma/NO/Idh/Sl/Hkk på Fristadskolan


Arbetsgivare: Borås Stad
Arbetsort: Borås
Publiceringdatum: 2020-03-26

Vi söker engagerade lärare till Fristadskolan! Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Fristadskolan är en 7-9 skola med ca 345 elever. Vårt motto är "Jag kan, jag vill, jag frågar - huvudsaken är att jag vågar" och det är ihopkopplat med vår vision att eleverna när de slutar nian ska ta ansvar, ha respekt för olikheter, vilja fortsätta att lära sig samt ha en god självkänsla. Vi arbetar i fyra arbetslag som har ansvar för tre eller fyra klasser var. I arbetslaget samarbetar man kring elevernas mående och lärande. Vi har även ämnesgrupper som arbetar med gemensamma planeringar, sambedömningar och utveckling inom ämnet. Fristadskolans främsta styrkor är att eleverna dels upplever att lärarna bryr sig om dem och dels upplever att de utvecklar sina förmågor mycket. Dessutom är kollegiet trevligt och tar väl hand om varandra. På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av skolkurator, specialpedagog, SYV, skolsköterska, biträdande rektor och rektor.

Du undervisar i något eller några av ämnena matematik, naturorienterade ämnen, idrott, slöjd eller hemkunskap för elever i år 7-9 på Fristadskolan. Olika kombinationer är möjliga. Fristadskolan arbetar utifrån "Jag kan, jag vill, jag frågar - huvudsaken att jag vågar". Det innebär att vi arbetar mycket med elevinflytande för att öka elevernas engagemang och som ett redskap att utveckla elevernas förmågor. Lärarna på Fristadskolan arbetar i arbetslag med ansvar för 3-4 klasser. Du är också med ämnesgrupper i de ämnen du undervisar i. Fristadskolan har en delakultur som bygger på samarbete och tillit.

Vi söker dig som har lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i ett eller flera av ämnena matematik, naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, slöjd eller hem- och konsumentkunskap för grundskolans åk 7-9. För att arbeta hos oss behöver du vara bra på att samarbeta, ha eleven i centrum och använda utvärdering som en nyckel till förbättring av undervisningen.

Yrkesbenämning
Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

Anstallningstyp
Vanlig anställning

Varaktighet
Tillsvidare

Arbetstid
Heltid

Lön
Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsplats
Borås Stad