Är du Mindfuls kommande Handledare/ Karriärvägledare?

Företag: MINDFUL AB
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2020-06-29

Vilka är Mindful AB?
Mindful AB erbjuder Komvux, utbildnings- och rekryteringstjänster till myndighet- samt kommun, organisationer och privatpersoner. Företaget är omtalade för vår lärande och flexibla organisation. Tack vare vår specialisering inom pedagogik och metodik kan vi erbjuda tjänster av hög kvalité.
Våra kunder och deltagare står i centrum för vårt arbete och vi strävar efter anpassningsbara tjänster för att i alla situationer kunna säkerställa bästa resultat – med individen i fokus!

Arbetsuppgifter:
Mindful står inför en tillväxtresa och är på jakt efter Handledare/Karriärvägledare som vill vara delaktiga i företagets utvecklingsresa inom området för coaching/handledning, detta på uppdrag av vår kund Arbetsförmedlingen.
Vi önskar Handledare/Karriärvägledare med målet att arbeta på konsultbasis.

Vi söker dig som uppfyller någon av följande kravprofiler:
Alternativ 1:
· Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena; Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.
· Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Arbetslivserfarenheten skall erhållits under de senaste fem åren räknat från den dag anställningen tillträds.
Alternativ 2:
· Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
· Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i följande yrke eller arbetsuppgifter (Arbetslivserfarenheten skall erhållits under de senaste fem åren räknat från den dag anställningen tillträds):
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor
Arbete med arbetslivs-och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning

Observera! Det är viktigt att du uppnår någon av ovanstående alternativ för att kunna godkännas som karriärvägledare/handledare hos Mindfuls kund.

Din roll kommer att bestå av följande arbetsuppgifter…
arbete med individer som befinner sig i en förändringsfas.
planering och strukturering av egen coaching och handledning med kunder/klienter.
kontakt med arbetsgivare ur rekryterings- eller matchningssyfte.
utformande och genomförande av individuella samtal, workshops och seminarier.

Som Handledare/Karriärvägledare ligger ditt fokus i att motivera, stötta och aktivera individer mot att uppnå satta mål i programmet – arbete och/eller utbildning inom ramen för sin planerade period.

Vi uppskattar meriter såsom…
...aktivt engagemang i nätverkande och vidare företagssamverkan
...tidigare erfarenhet av kontakt samt kommunikation med myndighet
...ledarskapserfarenheter eller tidigare ledande position på arbetsplats

Yrkesbenämning
Personalutbildare
Anstallningstyp
Behovsanställning
Lön
Rörlig ackords- eller provisionslön
Arbetsplats
MINDFUL AB
16474 KISTA
Sök jobbet senast 29.07.2020
Ange referens: Karriärväledare20

Dela Annonsen