Doktorand inom kemivetenskap– Kemisk modifiering av cellulosafibrer

Företag: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2021-04-08

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: fiber- och polymervetenskap

Vårt samhälle står inför en svår utmaning att hitta ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart alternativ till termoplaster.

I det här projektet, som är en del av det http://www.chalmers.se/en/centres/FibRe, kommer en doktorand att undersöka möjligheterna att kemiskt modifiera cellulosafibrer så att de kan användas för att ersätta oljebaserade termoplaster i termoformade produkter. Fokus kommer ligga på vetenskapliga frågeställningar och forskning relaterad till skalbar kemi som är anpassad eller kan anpassas för kommersiell produktion.

Doktoranden kommer vara anställas och arbeta vid http://www.kth.se/sv/fpt/fibre-and-polymer-technology, men som en del av FibRe-samarbetet så kommer projektet ske i nära samarbete med https://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/Sidor/kemiochkemiteknik.aspx. Frekvent interaktion kommer också att ske med centrumets  industriella parter där doktoranden kommer att arbeta mot ett gemensamt mål tillsammans med andra doktorander, postdoktorer och seniora forskare.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Docent Per Larsson (KTH), Biträdande professor Gunnar Westman (Chalmers) och Professor Lars Wågberg (KTH)

Målexamen: Doktorsexamen

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Ett forskningscentrum (FibRe) med stark kompetens inom flera relevanta tvärvetenskapliga områden.

Behörighet för antagning och urval

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en relevant kemi-, fysik eller materialvetenskapexamen (eller annan keminära examen) på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Krav
Den sökande bör ha gedigen kemibakgrund, gärna inom organsyntetisk modifiering av kolhydratbaserade material och/eller polymera material.

Meriterande
Kunskaper inom området cellulosafiberbaserade material och deras tillverkningsprocesser anses meriterande.

Personliga egenskaper
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- arbeta interdisciplinärt och interagera med forskare inom olika akademiska institutioner så väl som med industri.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Yrkesbenämning
Doktorand
Anstallningstyp
Vanlig anställning
Varaktighet
6 månader eller längre
Arbetstid
Heltid
Lön
Fast månads- vecko- eller timlön
Arbetsplats
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH
Sök jobbet senast 31.05.2021
Ange referens: C-2021-0386

Dela Annonsen