Fritidspedagog, Varbergs grundsärskola

Företag: Varbergs kommun, Team Sydväst
Arbetsort: Varberg
Publiceringdatum: 2021-04-08

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?

Varbergs grundsärskola har i dagsläget åtta klasser på Mariedalsskolan och tre klasser på Almers skola. Vi har elever från årskurs 1 till årskurs 9.

Pedagogerna på grundsärskolan arbetar i arbetslag runt elevgrupp med tre till tio elever. Bland personalen finns lärare, speciallärare, specialpedagog, teckenspråkspedagog, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Allt pedagogiskt arbete sker utifrån ett individuellt perspektiv men ofta i grupp då kommunikation är själva kärnan i lärandet.

Varbergs grundsärskola har även två fritidsavdelningar där fritidspedagoger, förskollärare och elevassistenter arbetar. Det pedagogiska arbetet sker utifrån ett individuellt perspektiv men ofta i grupp och med fokus att hitta stimulerande fritidsaktiviteter för våra elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som fritidspedagog i vår verksamhet arbetar du under skoltid i några av grundsärskolans klasser där du har som uppgift att stärka upp i arbetslaget då pedagoger är frånvarande eller då det pedagogiska arbetet kräver fler insatser.

Eftermiddagens uppdrag i grundsärskolans fritidshem utgår från fritidshemmets nationella styrdokument, skollagen och förskole- och grundskoleförvaltningens lokala verksamhetsplan. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande.
Skola och fritidshem är lika viktiga för elevens utveckling. Skolans och fritidshemmets arbete kännetecknas av ömsesidig respekt och konstruktivt samarbete. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete ska planeras, genomföras och utvärderas så att alla elever ständigt utmanas och inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska varje elev erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Som medarbetare i grundsärskolans fritidshem arbetar du:
- situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat,
- utgår från elevernas behov, intressen och initiativ,
- bedriver undervisning som syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

I ditt uppdrag och undervisning möjliggör du:
- att eleverna ges möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen,
- att eleverna ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra,
- att undervisningen tar tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.

Inför kommande läsår ser vi en ökning av fritidselever på grundsärskolan och du kommer vara delaktig i att planera och starta upp en ny del i vår verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Lärarlegitimation för undervisning i fritidshemmet.

Erfarenhet av arbete inom grundsärskolan är meriterande liksom kunskap kring autism, AKK och lågaffektivt bemötande.

Du bör ha en god fysik då tunga lyft kan ingå. Du skall kunna delta i undervisningen i simhall med eleverna.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.

ÖVRIGT
Alla medarbetare i Varbergs kommun har bland annat möjlighet att köpa ett rabatterat pendelkort, få ekonomiskt friskvårdsstöd och hyra en cykel eller elcykel till ett förmånligt pris.

Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser.

Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.

Yrkesbenämning
Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Anstallningstyp
Vanlig anställning
Varaktighet
Tillsvidare
Arbetstid
Deltid
Lön
Fast månads- vecko- eller timlön
Arbetsplats
Varbergs kommun, Team Sydväst
Sök jobbet senast 22.04.2021
Ange referens: A1020018

Dela Annonsen