Hur ansöker man om jobb på bästa sätt

Så vill rekryterarna ha din ansökan

Många arbetsgivare föredrar ansökningshandlingar via e-post.

Hur Ansöker Man Om Jobb På Bästa Sätt - Ansökan

Ansökningshandlingar via e-post är enklare att hantera och de bidrar till att arbetet blir effektivare för den som skall rekrytera. De flesta rekryterare föredrar ett personligt brev och CV via e-post. 95 procent av alla ansökningar skickas i dag via e-post. Rekryteraren vill först kunna göra en grov sållning i datorn och därefter snabbt skicka över ansökningshandlingarna till rätt kollega.

Du bör också vara medveten om att det finns företag som övervakar den interna Internettrafiken. Många gånger kan det därför vara säkrare att skicka sin ansökan via e-post hemifrån, eller till och med via vanlig post, i stället för att skicka den via sin e-postadress på jobbet.


Låt inte det personliga brevet vara längre än en sida.

Skriv kort och koncist och inte längre än en sida.

De bästa breven är väldigt korta. Det är bra om man får med vad man kan och vill på en halvsida. Att visa prov på ett äkta engagemang är det absolut viktigaste när man vill sälja in sig till en arbetsgivare.

En duktig rekryterare märker direkt om en persons engagemang och intresse för ett jobb är äkta eller spelat. Även om man aldrig ska förställa sig och låtsas vara någon man inte är så rekommenderas att man kan plockar fram olika sidor av sig själv i beroende på vilket jobb man söker. Men var ärlig mot både dig själv och arbetsgivaren och överdriv eller ljug inte. Du gör dig bara en otjänst om du inte är genuin i din ansökan eller på intervjun

Resten kan man skriva i CV:t. Det räcker för att ta nästa steg och boka tid för intervju,

Rekryterarna skummar oftast igenom ansökningshandlingarna på skärmen. Konstra därför inte till det, utan använd ett klart typsnitt som till exempel Times New Roman eller Areal, helst 11-12 punkter, Word- eller pdf-format är också att föredra då de flesta hanterar dessa.

Förberedelse är en mycket viktig del i din ansökan.

Gå in på företagets hemsida. Läs igenom allt vad de verkar inom. Ta reda på information om bland annat produkter, tjänster, kunder, marknad mm.

Målet är att skräddarsy ditt personliga brev så att arbetsgivaren direkt kan se vilken nytta du kan tillföra och på vilket sätt du skiljer dig från andra kandidater.

Se till att hitta en gemensam nämnare mellan dig och företaget och använd det till din fördel i brevet.

Ring upp de personer som står med i platsannonsen.

Du kan därefter hänvisa till ert telefonsamtal. Detta gör en mer personlig prägel på din ansökan. En fördel är att du kan få klarlagt saker som verkar lite oklara. I många fall så missuppfattar man ord eller meningar och det kan bli lite lugnare med att skriva ansökan efter kontakt då man vet lite bättre vad företaget i verkligheten vill ha.

När du ringer så ställ så specifika frågor som möjligt, exempelvis vad arbetsgivaren menar med "social kompetens" eller "flexibilitet". Det underlättar också för dig själv eftersom du då kan bli mer konkret i ditt personliga brev och verkligen förklara på vilket sätt du uppfyller de kriterier som arbetsgivaren efterlyser, säger Charlotte Widing.

Fokusera på dina starka sidor

Många är ovana att tala om sina positiva sidor men alla människor har styrkor. Skriv ner all positiv feedback som du kommer ihåg att du fått genom åren. Tala gärna med vänner och familj om hur de ser dina egenskaper och hur de upplever dig. När du beskriver dina egenskaper är det bra att ge konkreta exempel på hur de kommer till uttryck.
Ett gammalt försäljarknep är att förklara att dina kunskaper och erfarenheter motsvarar de krav som ställs i platsannonsen. Varför får din påhittighet och kreativitet att bli avgörande? Om det är möjligt, använda ord som förekommer i platsannonsen.

Vem är den rätta kontaktpersonen?

Det gäller att adressera direkt till rätt person. Skriver du t.ex. "personalavdelningen" så blir det svårare att följa upp brevet. Det är kanske produktionschefen som bör se din ansökan. Små detaljer som felstavat namn eller fel titel kan spela stor roll i din ansökan.

Hur Ansöker Man Om Jobb På Bästa Sätt - CV Matcha din kompetens mot det jobb du söker.

Ta fram de kvalifikationer och talanger som passar för just det jobb du söker. Vad är det som gör dig unik för jobbet? Är det de yrkesgrenar du arbetat i, de positioner du haft, de arbetsgivare du arbetat för, de resultat du uppnått, eller något helt annat? Detta bör du ha i fokus när du väljer ut de egenskaper och erfarenheter du lyfter fram i ansökningsbrevet.

I bland kan det vara smart att bifoga arbetsprover till sin ansökan.
Det kan vara bra för arbetsgivaren att på ett tidigt stadium granska din kompetens. En IT-tekniker kan till exempel hänvisa till en länk med en programkod som han/hon producerat. Dina senaste arbetsintyg eller skolbetyget bör du skanna in och bifoga i ansökan.

Var kortfattad

Du bör hela tiden i ditt personliga brev vara relevant för arbetsgivaren och intressant att veta för den tjänst du söker. Upplysning om familjeförhållanden och fritidsintressen behöver inte nödvändigtvis vara med. Efter att du har skrivit ansökan, avlägsna obefogade småord. Ta gärna kontakt med någon som du vet innehar kunskap om svenska språket. Det kan vara din gamla lärare eller någon som du vet kan formulera sig i ord och skrift.

Referenser

En referensperson är en som kan berätta om hur du fungerat i arbete eller utbildning eller som känner dig väl. Du bör ta med minst två referenspersoner. Referenspersonerna kan vara olika beroende på det jobb du söker. Jobbrelaterade referenser väger tyngre än privata. Prata med referenspersonerna så att du vet vad de kommer att säga om dig och försäkra dig om att de vill vara dina referenser.

Du kan välja att i ansökan skriva att du lämnar referenser på begäran eller vid intervju.

Beskriv systematiskt din personliga kunskap

Dela in dina kunskaper i fack- och yrkesrelaterade.

Lista därefter det du lärt dig genom arbetslivet, utbildningar, och på fritiden samt annan kunskap.

Lista också det du kan och de erfarenheter du har inom olika branscher. Allt behöver inte vara jobbrelaterat

På så vis strukturerar du alla de kunskaper och erfarenheter som du kan överföra till ditt personliga brev.

Fällor Hur Ansöker Man Om Jobb På Bästa Sätt - CV Dokument

Skicka aldrig en CV utan ett personligt brev.

Skicka alltid originalbrev.

Skicka aldrig ett handskrivet personligt brev, om du har tillgång till dator.

Berätta aldrig om din arbetslöshet eller sjukdom i ditt personliga brev.

Undvik stavfel, menings uppbyggnads fel, talspråk, eller oriktiga kommatering och punkter i det personliga brevet.

Varför du slutade tidigare anställningar är ointressant.

Undvik din partners yrke och dina barns namn och ålder. Den informationen är sällan relevant för arbetsgivaren.

Fokusera inte vad företaget kan göra för dig utan vad du kan göra för företaget. Det är lätt att tappa fokus om man inte har det i minnet.

Spara alltid en kopia av de personliga brev så du vet vad du har skickat.

Inkludera inga löneanspråk i ansökningsbrevet om du inte vet att ditt yrke är eftertraktat och är ett bristyrke. Om arbetsgivaren ber dig ange ett löneanspråk så ange ett lönespann, exempelvis mellan

18 till 20 000:- snarare än att ange ett specifikt belopp.

Använd inte brevpapper med adressuppgifter från din nuvarande arbetsgivare.

Färgade papper eller kuvert eller blanka och vävda papperskvalitéer ger inte intryck av ett proffsigt brev. Vitt är rent och proffsigt.

Framhäv alltid de kvalifikationer du har och ta aldrig upp de kvalifikationer du inte har.

Undvik att rabbla upp en mängd egenskaper som stresstålig, glad, positiv, flexibel, noggrann och energisk. Sikta istället på att använda färre ord och ge faktiska exempel på hur dina kvalitéer kommer till uttryck.

Låt bli att delge arbetsgivaren privat information som inte har med jobbet du söker att göra.

Din personliga hälsa bör du inte ta upp om det inte är betydelsefullt för det arbete du söker.

Dela Artikel