Så lyckas du med anställningsintervjun

Så Lyckas Du Med Anställningsintervjun

Anställningsintervjun har oftast stor betydelse för om du får det jobb du söker eller inte. Dina personliga egenskaper och ditt uppträdande under intervjun kan vara direkt avgörande för om arbetsgivaren vill anställa dig. Det är därför viktigt att du kommer väl förberedd.

Förberedelserna
Hemligheten bakom en lyckad anställningsintervju är att vara väl förberedd för att vara lugn och trygg under intervjun och kunna förmedla en proffsig och rättvis bild av sig själv.

Genom att känna till sina styrkor och svagheter och förbereda svar på de vanligaste intervjufrågorna så ökar chanserna att lyckas på intervjun. När du är kallad till en intervju, börja då förbereda din mentala bild av en anställningsintervju.

Öva in dig genom att vara väl inläst på vad du själv skrivit i ditt CV och din ansökan, vad som finns skrivet om tjänsten och på företagets hemsida eller i arbetsannonsen.
Beskriv dina styrkor och öva dig på att kommunicera dem. Att veta styrkorna och att ha en erfarenhet i att uttrycka dem gör det lättare att ge en säljande bild av sig själv. Sitt inte framför datorn och skriv ned stolpar på vad du ska säga, utan prata igenom så att du själv hör det du kommer att säga.

Precisera vad du vill berätta om dig själv under intervjun. Vilka delar av ditt liv ger dig erfarenheter eller visar på dina kvalitéer som är till tjänstens fördel. Anteckna de frågor som du vill ha svar på under intervjun, om tjänsten, om företaget och om personalfrågor. 

Så Lyckas Du Med Anställningsintervjun - Material Samla det material som du behöver, betyg, arbetsprover, kontaktuppgifter till dina referenser och andra dokument som arbetsgivaren kan vilja titta på under intervjun.
Fråga gärna om de vill att du tar med dig något särskilt när du bokar upp intervjun.

Ta reda på så mycket som möjligt om arbetsplatsen; hur många anställda har de, vad har de för affärsidé, vilka olika verksamhetsområden har de och vilka är deras största kunder?

Hur ser organisationen ut och vad är det som skiljer företaget från konkurrenterna? Läs på ordentligt på företagets hemsida, du kommer garanterat att bli tillfrågad om vad du känner till om företaget.

Känner du någon som har arbetat eller arbetar på företaget, kan du ha en riktig guldgruva med information. De kan ge dig information om företagskulturen och verksamheten, kunskap som kommer väl till pass på anställningsintervjun. Kan du mycket om företaget så visar det att du verkligen är intresserad.

Fundera ut ett antal frågor som du kan ställa till arbetsgivaren. Genom att ställa frågor under intervjun kan du få reda på mer om arbetsgivaren och tjänsten och på samma gång visar du på engagemang och intresse.

Repetera de kunskaper du tillägnade dig om företaget i researchen inför din ansökan, gå igenom platsannonsen och din ansökan en gång till.

Fundera också över vad du tror att arbetsgivaren vill ha ut av intervjun, vilken som är den viktigaste kompetensen för tjänsten etc.

Planera för att ha kläder på dig som passar för tjänsten. Vilken klädsel som är lämplig beror till viss del på vilken tjänst du söker. Ta på dig något som du tror ger ett bra intryck och som du samtidigt känner dig bekväm i.

Öva på att svara på olika frågor som du kan tänkas få på intervjun. Några klassiska intervjufrågor som dyker upp på de allra flesta anställningsintervjuer är bl.a. om dina starka och svaga sidor, hur du reagerar på stress och kritik, vilken roll du brukar ta i en grupp och vad som motiverar dig på jobbet.

Var du ser dig själv om fem eller tio år, varför du sökt jobbet, vad du kan tillföra arbetsplatsen och vilken typ av chef du föredrar, är andra vanliga förekommande frågor.

Att låta någon du känner provintervjua dig, helst någon med erfarenhet av att hålla arbetsintervjuer kan vara bra om du känner dig osäker inför intervjun. Det ger dig tillfälle att tänka på vad du vill svara vid olika typer av frågor och hur du vill framstå.

Ta reda på hur du tar dig dit och när du måste åka för att inte komma för sent. Skulle du av någon anledning bli sen är det förstås viktigt att du hör av dig till arbetsgivaren.

Första intrycket
Så Lyckas Du Med Anställningsintervjun - Resume Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Tänk på att visa upp din bästa sida redan från början. Ta i hand. Handslaget är viktigare än man tror när det gäller första intrycket. Sök ögonkontakt och ge ett lugnt och samlat intryck samtidigt som du hälsar.

Tänk på kroppsspråket
Det du säger utgör enbart en liten del av det intryck du ger. Ditt kroppsspråk och din röst är den största delen av intrycket. Vilka signaler ger du? Det är alltid kroppens signaler som säger mest om hur en person verkligen är. Bli medveten om hur du rör dig och be gärna någon kompis iaktta dig en stund för att sedan berätta vilket intryck de fick av dig. Se till att kritiken blir konstruktiv. Kroppsspråket får inte ta koncentrationen från det du har att säga!

Prata inte för snabbt
Rösten är en viktig del av intrycket du ger. Du kanske pratar för snabbt eller för sakta, eller så är din röst kanske för låg. Öva dig på din rösts svagheter. Många personer har svårt för tystnad och det kan lätt bli att man fortsätter att prata även om man egentligen inte har något att säga. Många rekryterare använder tystnaden som ett sätt att se hur du hanterar situationen.

Du kan gärna vara tyst ett tag. Tycker det blir obehagligt är det alltid bra att dricka något, som ett naturligt sätt vara tyst. Var dig själv.Du är på anställningsintervjun för att sälja in din kompetens och dig som person. Var inte rädd för att lyfta fram din kompetens och visa att du både vill ha arbetet och kommer att klara arbetet på bästa sätt.

Var dig själv
Du vinner inget på att låtsas vara någon annan än den du är.
Tacka ja till kaffe eller vatten, det ger en första kontakt och du får också tillfälle att ta små drickpauser under intervjun.
Lönefrågan bör du låta arbetsgivaren ta upp, för det mesta tas detta upp sist i intervjun.
När du lämnar intervjun, se till att du får besked om vad som händer sedan. Avsluta med att tacka intervjuaren för en trevlig intervju.

Ställ frågor
Det är då viktigt att du tänker efter vilka frågor du ska ställa . Vad vill du förmedla under anställningsintervjun? Du kanske vill fråga hur är friheten i jobbet? Hur många har sagt upp sig under året? Är företagsklimatet bra?? Är det mycket konkurrens, är man vänner? Inspirerar cheferna sina medarbetares utveckling? Får man mycket vidareutbildning och hur är karriärmöjligheterna? Har man flextid? Är jobbet enbart en inkomstkälla? Ja då ska du endast fråga om lön och löneutveckling, semester och bonusar etc. Vill du förmedla att dessa frågor är de viktigaste för dig? Ja då börjar du med dem.

Efter anställningsintervjun
Tänk igenom hur intervjun avlöpte. Vad gick bra, och vad kan du göra bättre till nästa gång? Skriv gärna ner detta, så att du inte gör om samma misstag vid nästa intervju. Du får ofta vänta någon eller några veckor innan du får besked. Man kan då ringa upp företaget och fråga hur det går, för att visa intresse. Akta dig för att verka tjatig.

Dela Artikel