Tips för olika anställningsintervjuer

Ofta ersätts den traditionella anställningsintervjun av andra intervjuformer. Var beredd på det oväntade.

Tips För Olika Anställningsintervjuer Arbetsgivaren vill kanske ta reda på om du kan lösa ett konkret problem, genomgå ett psykologiskt test eller bli intervjuad i grupp. Caseintervjuer, panelintervjuer och tester är några exempel på intervjuformer som blir allt vanligare vid rekryteringar. Ofta vet du inte vad som väntar innan du kommer till platsen - du kan förbereda dig genom att känna till de olika varianterna.

Erfarenhetsintervju
Erfarenhetsintervjun är en mer traditionell anställningsintervju. Syftet är att du får en chans att förklara mer om dina erfarenheter, de val du gjort och varför du passar för tjänsten. Du presenterar dig själv och får svara på frågor om dina meriter och får på en gång tillfälle att själv ställa de frågor du vill veta. I erfarenhetsintervjun är det viktigt att lyssna noggrant på rekryterarens frågor innan man svarar.

Var förbered genom att i förväg tänka ut vad du ska svara på de vanliga frågorna och hur du ska lägga fram din professionella profil. På det sättet får du lättare att hålla dig till det betydelsefulla, om varför du är rätt person för jobbet.

Caseintervju
Caseintervjun är en av de intervjuformer som blir allt vanligare. Det innebär att du ställs inför ett konkret problem som du ska lösa, ofta tillsammans med andra sökande. Ofta är det inte själva lösningen som är viktigast, utan hur du resonerar och går tillväga för att lösa uppgiften. Det är den intervju som många brukar tycka är roligast - men också mest skrämmande.

Avsikten för arbetsgivaren är att få se hur du löser ett verkligt projekt, hur du arbetar tillsammans med andra och hur du reagerar i en viss situation.

På en gång får du en inblick i hur det går till på arbetsplatsen och vilka slags uppgifter du kommer att ställas inför om du får jobbet. Du skall inte vara rädd för att fråga om du undrar över något! Det bästa sättet att förbereda sig på en Caseintervju är att öva sig. På Internet kan du hitta företag som har exempel på sina hemsidor.

Telefonintervju
Tips För Olika Anställningsintervjuer - Telefonintervju Telefonintervjuer är inte helt ovanligt som "första intervju" eftersom det sparar mycket tid för arbetsgivaren, samtidigt som arbetsgivaren får en chans att få en mer nyanserad bild av dig som person än det de kan utläsa i ditt ansökningsbrev. Betrakta telefonintervjun som en normal anställningsintervju och inöva dig lika noga som om du skulle ha träffat arbetsgivaren på plats. Läs på om företaget och förbered vad du ska säga.

På telefon är det ännu viktigare att du kvickt lyckas visa upp dig på ett sätt som väcker arbetsgivarens intresse. Uttryck dig ännu tydligare på telefon eftersom du och rekryteraren inte kan se varandra eller tolka varandras kroppsspråk. Ha platsannonsen och dina ansökningshandlingar framför dig under intervjun. Fördelen med telefonintervju är att du kan ha en "fusklapp" framför dig där du kan skriva ner stödord.

Var en aktiv lyssnare och var noga med att inte avbryta. Betrakta det som din uppgift att samtalet flyter på smidigt.
Skulle du överraskas av samtalet och ni inte hade bokat in någon tid, ska du inte dra dig för att be att få ringa tillbaka senare eller byta telefon. Det är bättre än att du sitter och oroar dig för att samtalet ska brytas eller störs av oljud i omgivningen.
Visa entusiasm. Kom ihåg att du inte kan dra nytta av annat kroppsspråk.

Gruppintervju
Gruppintervjuer har börjat vara allt vanligare på senare tid. Att intervjua flera sökanden på en gång är vanligt när arbetsgivaren vill spara tid för att göra det första urvalet eller för att undersöka hur du arbetar i en grupp.
I en gruppintervju får du inte lika mycket plats som i en egen intervju. Därför kan det vara smart att inöva några viktiga punkter du vill få fram och sedan uttrycka dig extra väl när du väl får chansen att komma till tals. Försök att hitta en väl utjämnad balans mellan att lyssna och tala. Det lönar sig alltid att vara aktiv, ställa frågor och visa sig intresserad.

Det är också viktigt att lyssna och ge plats åt andra att framföra sina synpunkter. Tänk på att du aldrig kan få lika mycket uppmärksamhet på en gruppintervju som på en egen intervju, så var extra noga med att uttrycka dig väl när du får en chans att prata. För att höras och synas på en gruppintervju så gäller det att själv handla och ta ordet, men se till att inte göra det på bekostnad av andra eller genom att störa andra.Gruppintervjun är en balansgång mellan att ta plats utan att störa och att lyssna utan vara för tystlåten.

Panelintervju
Under en panelintervju möter du flera representanter från arbetsgivaren, som intervjuar dig tillsammans.
Det kan till exempel vara företagets vd, personalchefen och din blivande närmaste chef. Medlemmarna i panelen kan ha olika roller, någon är där enbart för att observera och lyssna, medan de två andra ställer olika typer av frågor. Ta reda på vem som är vem innan intervjun börjar och rikta dig till var och en som individer.

Tänk på att inte bara fokusera på chefen eller den som ställer flest frågor. Låt blicken vandra så att du möter allas blick och undvik misstaget att ägna alltför mycket uppmärksamhet åt chefen. Ansträng dig för att inkludera alla i samtalet. I en panelintervju har du kortare tid på dig att svara på frågorna än en traditionell intervju eftersom det är flera personer som ställer frågor. Låt inte detta stressa upp dig utan ta den tid du behöver för att fundera ut dina svar.

Lämplighetstester
Tips För Olika Anställningsintervjuer - Tester Utöver intervjuer använder många arbetsgivare ibland olika typer av lämplighetstester för att ta reda på hur väl den arbetssökande passar för arbetsuppgifterna. Det finns många olika tester som ofta anpassas efter det arbete som söks.
Längden på testet kan växla mellan en självvärderingsenkät som tar ca en timme till väsentliga bedömningsprocesser innehållande olika personlighetskartläggningar, lagarbeten, färdighetstester och simuleringar som kan ta en hel dag. Lämplighetstester är vanligast vid rekryteringar till chefsjobb och andra extra krävande tjänster men det händer att det används även i andra sammanhang.

Anledningen kan vara att företaget vill ha en viss personlighetstyp för ett särskilt jobb, eller så vill man utreda den sökandens personlighetsdrag och den arbetssökandes inlärningspotential. Arbetsgivaren vill med testet se om du passar in i företagets befintliga arbetslag. Begär arbetsgivaren att upplysa om syftet med testet.

Det vanligaste är personlighetstester som mäter hur personen är till sin läggning. Som regel får man då svara på frågor genom att visa ett av flera svarsalternativ i ett formulär, följt av en intervju. Ofta förekommer färdighetstester, detta för att mäta personens förmåga att förstå, bearbeta och utvärdera information. För att förbereda dig bör du först och främst se till att vara pigg och koncentrerad när det är dags.

Var dig själv när du gör testet och svara uppriktigt! Det finns ingen rätt och fel personlighet, olika karaktärsdrag passar för olika sammanhang. Blir du kallad till lämplighetstest, vet du att du är nära ditt mål, så förhåll dig positivt och öppet till testet.

Dela Artikel