Avdelningschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar

Avdelningschef, statlig


Företag: Regeringskansliet
Kommun:
Publiceringdatum: 2021-09-28


Omfattning: Heltid
Anställningsform: Vanlig anställning
Varaktighet: Tills vidare

Avdelningschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar, Avdelningen för stärkande av samhällets förmåga
Om Myndigheten för psykologiskt försvar
Den 1 januari 2022 startar en ny myndighet sin verksamhet – Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten ska dels leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar, dels lämna stöd till sådan verksamhet. Myndigheten ska också bidra till att motverka otillbörlig informationspåverkan från främmande makt och stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret. Myndigheten ska ha dessa uppgifter i fred och vid höjd beredskap. Myndigheten ska ledas av en generaldirektör, ha ett insynsråd och förväntas inledningsvis bemannas med ca 30 – 40 anställda.
Om arbetet
Som avdelningschef ska du med personal-, budget- och verksamhetsansvar leda och utveckla avdelningen för stärkande av samhällets förmåga som i huvudsak ska vara placerad i Solna. Inledningsvis kommer avdelningen att bemannas med ca 8-10 personer.
Avdelningens huvuduppdrag kommer att vara att utveckla Sveriges samlade förmåga inom psykologiskt försvar. Avdelningen kommer att samverka med och ge stöd till myndigheter, media, frivilliga försvarsorganisationer och civilsamhället i övrigt. Fokus ska ligga på det samordnande, förebyggande och utvecklande arbetet och på att stärka samhällets förmåga på kort och lång sikt. En viktig del i arbetet kommer att vara att arbeta med kunskapsutveckling inom det psykologiska försvaret där kontakter och samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige och internationellt kommer att utgöra en central del. Avdelningen förutsätts också arbeta med att direkt bidra till att stärka befolkningens motståndskraft inom det psykologiska försvaret. I ansvaret kommer också att ingå att ansvara för myndighetens utbildnings- övnings- och forskningsverksamhet.
Som avdelningschef rapporterar du till generaldirektören och kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp. Avdelningen är under uppbyggnad och du förväntas medverka i rekryteringen till de vakanser som identifieras under hösten 2021.
Din bakgrund
Du ska ha:
· Flerårig erfarenhet av att med personal-, budget- och verksamhetsansvar leda och utveckla verksamhet inom staten,
· erfarenhet av att leda verksamhet i förändring,
· mycket god kunskap om samhällets krisberedskap, totalförsvar och psykologiskt försvar, och
· doktorsexamen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer och om du har erfarenhet från att leda, utveckla och genomföra forskning-, övnings- och utbildningsverksamhet vid statlig myndighet.
Dina egenskaper
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper och vi ser att du har en förmåga att leda, utveckla och entusiasmera andra och har en förmåga att prioritera. Du har ett grundläggande intresse för och gillar ledarskapet och är omvittnat stabil och omdömesgill. Du har hög integritet och mycket god förmåga att skapa goda relationer med medarbetare, andra chefer och med fackliga företrädare. Du agerar professionellt och etiskt med tydlig utgångspunkt i den statliga värdegrunden och med en grundläggande säkerhetsmedvetenhet. Du är en god kommunikatör och har ett gott omdöme i agerande, uttalanden och beslut.
Övrigt:
Avdelningen kommer inledningsvis att lokaliseras i Solna, men efterhand utvecklas också i Karlstad. Befattningen kräver tjänstgöring på båda orterna, och stationeringsorten kan vara endera Solna eller Karlstad.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap.
Anställningen är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta utredningssekreteraren Patrik Olofsson på telefon 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Tillträde den 1 januari 2022 eller annan tidpunkt enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan till ju.psykologisktforsvar@regeringskansliet.se senast den 19 oktober 2021.

Dela Annonsen