ABF Stockholm söker affärsdrivande teamleader inom kurser/Folkbildning

Teamledare


Företag: Abf-S Avdelning i Stockholm
Kommun: Stockholm
Publiceringdatum: 2021-10-24


Omfattning: Heltid
Anställningsform: Vanlig anställning
Varaktighet: Tills vidare

Om ABF Stockholm
ABF Stockholm ska som idé- och värdeburen organisation erbjuda ett brett utbud inom bildning, utbildning, kultur och mötesplatser. Vi gör kunskap tillgänglig – för alla. Våra verksamhetsgrenar Folkbildning, Vuxenutbildning och Elvira Kunskapsutveckling AB är olika sätt att bedriva ändamålsstyrd verksamhet för och med stockholmare. ABF Stockholm är en kraftskapande folkbildningsfyr som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet sedan 1916. ABF Stockholm är en ideell förening som omsätter drygt 180 miljoner och består av ca 130 tillsvidareanställda samt många projekt- och timanställda. Dagligen möts våra tusentals deltagare för att tillsammans lära, växa och förändra.

 

ABF Stockholm söker affärsdrivande teamleader inom kurser.

Brinner du för bildning, att skapa nya kurser och utveckla verksamhet? Vill du leda för att tillsammans med kollegor nå uppsatta mål och skapa nya? Är du en klippa på affärsutveckling, siffror och arbetsledning? Har du erfarenhet av att befinna dig i gränslandet mellan näringsliv och civilsamhälle/kulturbranschen? Nu har du chansen att få vara med och utveckla ABF Stockholms kursutbud.

Studieprogrammet är ABF Stockholms öppna kurs- och studiecirkelverksamhet som varje år producerar och säljer ca 1000 kurser till allmänheten. Här träffas tusentals deltagare, fysiskt eller online, för att bilda sig inom språk, hantverk, konst- eller kulturyttringar eller för att diskutera politiska ideologier. Inom Studieprogrammet arbetar varje år nästan 200 cirkelledare. Studieprogrammet driver också nära samarbeten med ABF Stockholms föreläsningsverksamhet och Vuxenutbildning.

Som affärsdrivande projektledare kommer du att leda och samarbeta med ett mindre team bestående av engagerade och kunniga medarbetare på kontoret i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Tillsammans ritar ni upp visionen för hur vi tar oss an kommande utmaningar och säkerställer en fortsatt utveckling av verksamhetsområdet utifrån omvärldens efterfrågan och behov. Inom arbetsgruppen hanteras även kundtjänst och ett mindre antal fastanställda kursledare.

I rollen som projektledare inom Studieprogrammet kommer du:

- Att med fokus på affären leda arbetsgruppen i det operativa arbetet med samordning och löpande genomförande av verksamheten.
- Att med nya metoder och med deltagaren i fokus utveckla verksamhetsområdet för finansierad tillväxt och ökat utbud samt att nå prioriterade målgrupper och uppfylla ändamål.
- Att utveckla säljande kurskoncept samt främja, genomföra och följa upp utveckling både fysiskt och digitalt.
- Att säkra verksamhetens förmåga genom strategisk rekrytering av kursledare samt värdeskapande relationsarbete.
- Att ansvara för jämn och hög kvalitet i all leverans inom gruppens arbete.
- Att självständigt ansvara för planering, genomförande, administration och uppföljning.
- Att ansvara för kvalitetsuppföljning, kontroll och granskning av rutiner och verksamhet.
- Att ansvara för avtalsskrivning med samverkansparter, samt uppföljning av dessa.
- Att löpande följa upp mål och ekonomi och avrapportera detta.
- Att proaktivt initiera och genomföra förbättringar och handlingsplaner för direkt måluppfyllelse, mätt i:
- Genomförd verksamhet utifrån Folkbildningsrådets fördelningskriterier
- Kvalitet och deltagarnöjdhet
- Ekonomi

Som projektledare har du fullt verksamhets- och budgetansvar.

Krav som skall uppfyllas:

- Dela arbetarrörelsens grundläggande värderingar och ABF Stockholms vision och strategiska mål.
- Minst 2 års erfarenhet av arbete med verksamhets- och budgetansvar.
- Erfarenhet av att framgångsrikt leda och utveckla arbetsgrupper.
- Erfarenhet av att utveckla både fysisk och digital verksamhet mot specifika målgrupper och organisationer.
- Erfarenhet av att planera och genomföra marknadsföringsinsatser.
- Dokumenterat god förmåga att samarbeta och att ta självständiga initiativ.
- Med lätthet kunna kommunicera tydligt och måluppfyllande utifrån given situation, såväl muntligt som skriftligt.
- Erfarenhet av att leda projekt och/eller processer.

Krav som bör uppfyllas:

- Förtrogenhet med Folkbildningsrådets villkor och fördelningskriterier för statsbidraget.
- Starkt meriterande är framtagning av kurser och bildningskoncept.
- Kunskaper om utbildningsväsendet i allmänhet och folkbildningens metoder i synnerhet.
- Förståelse för olika målgruppers behov och efterfrågan.
- Ha utvecklad förståelse för ABF Stockholms marknadsposition och konkurrenter.
- Ha kunskaper och nätverk inom civilsamhälle samt inom arbetarrörelsen och/eller näringslivet.
- Pedagogisk kompetens
- Erfarenhet att skriva bidragsansökningar.

Anställningsform och tillträde

Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning på heltid, med start så snart som möjligt. Placering i Stockholm. Lön enligt kollektivavtal.
Ansökan: Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, uttagning sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Om tjänsten ej är tillsatt ligger denna annons uppe till och med 2021-11-28.
Om du har frågor angående tjänsten kontakta vik enhetschef Elaine Edholm elaine.edholm@abf.se

Facklig representant Handels Balder Navier Sarmentero balder.naviersarmentero@abf.se

Som medarbetare hos oss förutsätter vi att du bottnar i arbetarrörelsens värderingar och är förankrad i ABFs Idéprogram. Vi strävar efter att skapa ett mer jämlikt samhälle och ser gärna att du har kunskaper och perspektiv som bidrar i det arbetet.

Dela Annonsen