Enhetschef Barn och familj - IFO Individ- och familjeomsorgen

Enhetschef inom socialtjänst


Företag: Vara kommun
Kommun: Vara
Publiceringdatum: 2021-12-01


Omfattning: Heltid
Anställningsform: Vanlig anställning
Varaktighet: Tills vidare

Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!
Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta mål och visioner, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra!

Arbetsbeskrivning

Till vår Barn och familjeenhet söker vi dig som vill vara med och leda en socialtjänst i förändring.

Vi jobbar för att ha en tillgänglig, effektiv och modern socialtjänst. Det gör vi bland annat genom en ökad digitalisering och stärkt samverkan både internt och extern, men inte allra minst med medborgarna som vi är till för. Vi stärker också våra förbyggande insatser genom att starta upp vår familjecentral under våren 2022 som kommer verka för familjer med barn i alla åldrar.  

Vi arbetar för en kvalitetssäker verksamhet med brukaren i centrum och vi kan lova dig en enhet med medarbetare som både har hög kompetens och ett stort engagemang för sitt uppdrag. Som enhetschef har du ett tätt samarbete med en 1.e socialsekreterare samt en samordnare för familjecentralen. Totalt är Barn och familjeenheten 18 stycken kollegor som ansvarar för handläggning av barnavårdsärenden och familjehem samt en öppenvård som kommer att vara en del av familjecentralen.

Barn och familjeenheten ingår i IFO- individ och familjeomsorgen tillsammans med Vuxenenheten och Biståndsenheten. Verksamhetsområdet har en verksamhetschef och tre enhetschefer med varsina ansvarsområden. Inom hela IFO är vi cirka 50 medarbetare totalt.

Du är direkt underställd verksamhetschefen för IFO och ansvarar för det dagliga arbetet på din enhet. Du har budget, personal- och ledningsansvar för enheten vilket innebär att du planerar, leder, genomför, följer upp och utvecklar verksamheten i enlighet med aktuell lagstiftning samt politiska beslut. 

Du kommer att vara en del av individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp där du främst ska verka utifrån barn och familjeenhetens ansvar och uppdrag, men vi arbetat tillsammans och är också engagerade i hela IFOs verksamhet. Det är viktigt för oss att vara ett gemensamt IFO. Vi är innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. 

Utöver IFO innefattar Socialförvaltningen äldreomsorg, omsorg kring personer med funktionsnedsättning samt enheten för arbetsmarknad- och integration. Inom förvaltningen finns också stödfunktioner inom de olika lagrummen som vi arbetar inom, likaså finns ett gott stöd kring digitaliseringsutveckling. Socialförvaltningen har drygt 600 medarbetare.

Förutom att du kommer att arbeta i en utvecklande arbetsmiljö erbjuder Vara kommun även goda förutsättningar för den egna utvecklingen genom handledning, fortbildning, ledarutveckling, verksamhetsutveckling och ett tydligt ledarskap.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är socionom, eller har utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, har mångårig erfarenhet från arbete inom socialtjänstens verksamhetsområden samt goda kunskaper i gällande lagstiftning. För oss är det särskilt viktigt att du har goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med barn och familj.

Du behöver ha ledarerfarenhet och ett ledarskap som på ett lyhört sätt bidrar till att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna utföra ett arbete med god kvalitet. Genom ett involverande, synligt och coachande ledarskap stärker du medarbetarna och utvecklar ett tillitsfullt arbetsklimat. Du trivs med att både arbeta självständigt och tillsammans med andra. En vilja och förmåga till att skapa ett positivt och delaktigt samarbetsklimat ser vi som en självklar förutsättning, likaså en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Personlig lämplighet för uppdraget bedömer vi som viktigt.

Övrig information  

Rekryteringsprocessen kommer ske löpande. 

I Vara kommun vet vi att mångfald berikar - Välkommen med din ansökan! 

Din hälsa är viktig och därför erbjuder Vara kommun förmåner såsom friskvårdsbidrag på 1000 kr till många av sina medarbetare. För att söka tjänsten vill vi att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar sökvägen längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela Annonsen